کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعاتی بازاریابی
تعداد مقالات: 2
1. تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت دوم)

دوره 46، شماره 0، پاییز 1378

دکتر عبدالحمید ابراهیمی


2. تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت اول)

دوره 45، شماره 0، تابستان 1378

دکتر عبدالحمید ابراهیمی