کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه های ایران

دوره 21، شماره 2، بهار 1387

پیام حنفی زاده؛ ، محسن خدابخشی؛ محمد رضا حنفی زاده


3. توسعه مدل پذیرش فناوری TAM در وزارت کشور

دوره 17، شماره 5، زمستان 1383

دکتر علی محقر؛ مهدی شیر محمدی


6. مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران

دوره 16، شماره 1، زمستان 1382

حسین صفری؛ غلامرضا خوش سیما؛ ایوب محمدیان؛ عادل مصلحی؛ کاظم حاکی؛ عماد فرازمند؛ علیرضا تمیزی