نمایه نویسندگان

ا

ب

پ

  • پور، دکتر محمد جواد عاصمی طراحی و تبیین سیستمهای انتخاب و انتصاب مدیران در بخش اجرایی کشور با هدف بهبود مدیریت دولتی « خلاصه ای از رساله دکترا » [دوره 21، شماره 0، 1372]

ت

خ

  • خاکی، غلامرضا کندوکاو موردی (9) ( Case Study) محکی برای نظریه ها در عرصه عمل [دوره 21، شماره 0، 1372]

ر

ز

  • زهرا، دکتر شاکر افزایش مشارکت هیأت مدیره در تدوین استراتژی شرکت [دوره 21، شماره 0، 1372]

ط

ف

م

  • میاندوآب، رمضان ستاری معرفی پایان نامه : « نقش راه آهن در توسعه بازرگانی جمهوری اسلامی ایران » [دوره 21، شماره 0، 1372]
  • مقبل، دکتر عباس هدفها ، فواید و مشکلات خصوصی سازی صنایع دولتی [دوره 21، شماره 0، 1372]

ن

ی