نویسنده = حسینی، سید محمد سید
تعداد مقالات: 1
1. استراتژی توسعه محصول جدید رویکرد ها و یافته ها

دوره 17، شماره 1، بهار 1383

سید محمد سید حسینی؛ دکتر سید جواد ایرانبان