نویسنده = حقیقی، دکتر محمد
تعداد مقالات: 5
2. وفاداری خدمت : اثرات کیفیت خدمات و نقش میانجی رضایت مندی مشتری

دوره 16، شماره 1، تابستان 1382

دکتر محمد حقیقی؛ دکتر سید محمد مقیمی؛ مسعود کیماسی