نویسنده = مدهوشی، دکتر مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. اهرم های موفقیت باز مهندسی فرایندها با تاکید بر فناوری اطلاعات

دوره 17، شماره 5، زمستان 1383

دکتر مهرداد مدهوشی؛ علی آقا رفیعی