نویسنده = محمودی، جعفر
تعداد مقالات: 2
1. مدل فرایند – رفتار گرای نوین برای طراحی سیستم های اطلاعاتی

دوره 17، شماره 4، پاییز 1383

جعفر محمودی؛ دکتر حمیدرضا ربیعی


2. چیستی مدیریت اسلامی در بوته نقد

دوره 51، شماره 0، زمستان 1379

جعفر محمودی