نویسنده = فیروزیان، دکتر محمود
تعداد مقالات: 4
3. شکل گیری استراتژی در سازمانهای صنعتی

27و28، شماره 0، زمستان 1373

دکتر محمود فیروزیان


4. ویژگیهای مدیران صنایع

دوره 4، شماره 0، بهار 1368

دکتر محمود فیروزیان