نویسنده = ضیایی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی منابع در زمان بحران با استفاده از الگوهای ریاضی

دوره 53، شماره 0، تابستان 1380

دکتر مسعود ربانی؛ محسن ضیایی