نویسنده = طالقانی، دکتر غلامرضا
تعداد مقالات: 6
3. مروری بر مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372

دکتر غلامرضا طالقانی


4. مدیریت جابجایی

دوره 20، شماره 0، بهار 1372

دکتر غلامرضا طالقانی


5. جایگاه توسعه و اهداف و مفاهیم آن در جهان سوم

دوره 14، شماره 0، پاییز 1370

دکتر غلامرضا طالقانی