نویسنده = صارمی، محمود
تعداد مقالات: 5
1. طراحی الگویی برای تبیین رفتار خریداران سازمانی در خرید محصولات رایانه‌ای- سخت افزار

دوره 21، شماره 3، تابستان 1387

طهمورث حسنقلی پور؛ محمود صارمی؛ مجید اسماعیل پور


2. طراحی مدل مفهومی جهت سنجش الزامات تحقق مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان‌ها و ارتباط آن با رضایت مشتریان

دوره 21، شماره 2، بهار 1387

محمود فیروزیان؛ طهمورث حسنقلی پور؛ محمود صارمی؛ سیدیحیی سیددانش


3. استخراج و ارزیابی شاخص‌های مرتبط با آمادگی صنعت خودروسازی جهت پیاده سازی ERP

دوره 20، شماره 3، پاییز 1386

محمود صارمی؛ محمد موسی خانی؛ مهدی عابدینی؛ شهرام خیراندیش