نویسنده = نفس، فرهاد متین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد سیستم صف کارمند – تحویلداری در بانک سپه

دوره 19، شماره 4، پاییز 1385

منصور مومنی؛ علی محقر؛ فرهاد متین نفس