نویسنده = نژاد، احمد جعفر
تعداد مقالات: 3
1. توسعه استراتژی مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی

دوره 19، شماره 3، تابستان 1385

احمد جعفر نژاد؛ حسین صفری


2. تئوری صف

دوره 13، شماره 0، تابستان 1370

احمد جعفر نژاد


3. نظریهای روابط صنعتی

9-10، شماره 0، پاییز 1369

احمد جعفر نژاد