نویسنده = خارستانی، نوازاله
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌نیازهای انتخابات الکترونیکی در ایران

دوره 20، شماره 1، زمستان 1386

فرج اله رهنورد؛ نوازاله خارستانی