نویسنده = پور، مجید اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگویی برای تبیین رفتار خریداران سازمانی در خرید محصولات رایانه‌ای- سخت افزار

دوره 21، شماره 3، تابستان 1387

طهمورث حسنقلی پور؛ محمود صارمی؛ مجید اسماعیل پور