نویسنده = باخدا، مهندس محمد
تعداد مقالات: 1
1. استراتژی مالی برای توسعه منابع آب کشور

دوره 19، شماره 0، زمستان 1371

دکتر علی نقی مشایخی؛ مهندس محمد باخدا