اطلاعات مفاهیم , چرخه , ارزش , ویپگی ها , طبقه بندی و انواع آن

نویسنده

چکیده

امروزه سیستم های کامپیوتری در عصر تکنولوژی اطلاعات به سرعت گسترش یافته است و روند تصمیم گیری های سازمانی را دچار تحول نموده است . بازدهی تولید و کارآیی سازمان ها و بهبود کیفیت محصولات و ایجاد تحولات فنی در صنایع از جمله این تحولات است.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای در حال توسعه به بهره گیری از امکانات سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر راغب شده و روش های سنتی خود را به روش های نوین تغییر داده اند. شناخت بهتر اطلاعات و نقش آن در تصمیم گیری ها می تواند مدیران و دست اندرکاران امور خدمات اطلاعاتی را در تصمیم گیری های بهینه یاری نماید. در این مقاله به تعریف اطلاعات و انواع آن , پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها