رشته های مدیریت و حسابداری در آینه آزمون: تحقیقی پیرامون رتبه دانشگاهها در کنکور سراسری کارشناسی ارشد

نویسنده

چکیده

آزمون کارشناسی ارشد در رشته های مختلف از سال 1368 تا بحال به صورت سراسری برگزار شده است . برگزاری این آزمون های سراسری معیار مناسبی را برای مقایسه دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاههای مختلف فراهم آورده است.
در سال 1368 داوطلبان ورود به رشته های مدیریت دولتی ، صنعتی ، بازرگانی و حسابداری در کدهای متفاوتی شرکت کردند که آزمون جداگانه ای از انها به عمل آمد. در سال 1369 داوطلبان ورود به رشته های مختلف شاخه مدیریت و حسابداری در یک کد ( 1134 ) ثبت نام و در آزمونهای مشترک شرکت کردند . بدینگونه می توان وضعیت علمی کلیه شرکت کنندگان هر دانشگاه را در آزمون های مختلفه بررسی کرد.