چرا کارکنان سازمان را ترک نمی کنند ؟

نویسنده

چکیده

از دو نفر در شغلی همانند ، یکی ممکن است کارش را ترک کند به عبارتی جزء آمار ترک خدمت قرار گیرد و دیگری امکان دارد به عنوان یک کارممند ناراضی به کارش ادامه دهد، چرا؟
پیشگفتار:
مسأله ترک خدمت برای مدیریت ، بسیار بزرگ و مشکل جلوه می کند و شرکتها به گونه ای سنتی ، توجه شان را بر مسأله متمرکز کرده اند که چرا کارکنان سازمان را ترک می کنند. به هر حال ، برای شرکتی که می خواهد یک نیروی انسانی برانگیخته و مولد را ایجاد و حفظ کند ، دلایلی که چرا کارکنان در سازمان باقی می مانند ، به همان اندازه یا بیشتر از دلایلی که افراد به واسطه آنها شرکت را ترک می کند ، اهمیت دارد .
پس از این توضیح ، باید گفت که بعضی افراد به واسطه دلایلی می مانند که هیچ ارتباطی با شغل و با شرکتشان ندارد. ممکن است چنین کارمندانی انگیزش لازم را برای آن که بیشتر از حد تعیین شده ، کار انجام دهند ، نداشته باشند و تنها به میزانی فعالیت نمایند که بتوانند شغلشان را حفظ کنند.
به عبارت دیگر ، افراد دارای انگیزش قوی ، ممکن است شرکت را برای دلایلی ترک کنند که ارتباطی به کارشان ندارد دلایلی که سازمان می توانست آنها را بی اثر و خنثی نماید . این مقاله یک پروژه تحقیقی را تشریح می کند که به منظور یافتن دلایل بقای کارکنان – دلایل انگیزشی ، دلایل بهداشتی و دلایل محیطی – طراحی شده است .نویسندگان پاره ای روابط را بین رضایت شغلی گروه های گوناگون کارمندان و دلایل محیطی و بهداشتی بیان می کنند. درعین حال که نتایج مطالعه ، محدوده معینی دارد ، ولی طرز تفکری که در اینجا ارائه شده ، برای شرکتهایی مفید است که متمایلند یک روش بسیار مثبت و سازنده درمدیریت حفظ و نگهداری و ترک خدمت کارکنان به کار گیرند.
آقای فلاورز به پژوهش مسائل نیروی انسانی در مؤسسات حقوقی تگزاس مشغول است . آقای هاگز مدیر توسعه و بهبود سازمان و پرسنل در مؤسسات تگزاس است ، جایی که او قبلاً در زمینه مسائل روابط صنعتی ، پاداش و دیگر مسائل پرسنلی کار کرده است . کتاب او، « هدف گذاری کلید اثر بخشی فردی و سازمانی » که به وسیله انجمن مدیریت آمریکا در سال 1965 منتشر شد ، از بنیاد مک کینسی و آکادمی مدیریت جایزه دریافت کرده است .