خودکار کردن عملیات و سودآوری (1)

نویسنده

چکیده

رشد روند اتوماتیک سازی خطوط تولید و خدمات مختلف ، عموماً " بر دو جنبه نفی و اثبات موارد مربوط متکی است . با این توضیح که برخی از وقایع ، حوادث و عملیات تولیدی اصولاً " با روشها و تکنولوژیهای گذشته و موجود متداول ، غیر قابل تحقیق است مثلاً توان محاسباتی فوق العاده سریع ، دقیق و حجیم ، چنین مواردی روشها وتکنولوژیهای متداول گذشته را نفی و غیر قابل اتکا می سازد . برای یک تکنسین ممکن نیست که در هوای آلوده به مواد شیمیایی به کنترل تولید و با عملیات معین تولیدی بپردازد، در صورتی که یک آدم آهنی چنین امکانی را فراهم می سازد . به همین ترتیب از یک تکنیسین نمی توان انتظار داشت که به شیفت متوالی ( 24 ساعته ) در خطر تولید کار کند ، در حالی که یک آدم آهنی قادراست تا مدتها 24 ساعته به کار تولید یا کنترل بپردازد. از سوی دیگر ، روند خودکار کردن عملیات خطوط تولید وضعیت مثبت و جدیدی را فراهم ساخته که سیب تثبیت و تقویت این روند می شود . این حالت مثبت همان جنبه اثباتی جریان اتوماتیک سازی خطوط تولید است به عنوان مثال در روشهای معمول کنترل ، کارکرد خود دستگاه مورد مشاهده واقع می شود ، در صورتی که در دستگاههای اتوماتیک کامپیوتری برای کنترل کارکرد دستگاه و یا ماشین آلات ، کافی است که برنامه نوشته شده برای دستگاه و یا ماشین آلات ، کافی است که برنامه نوشته شده برای دستگاه و یا ماشین آلات ، کافی است که برنامه نوشته شده برای دستگاه و یا ماشین آلات ، مورد بررسی و کنترل قرار گیرد . زیرا در وضعیت خود کارکردن عملیات ، دیگر دستگاهها تحت تأثیر برنامه معین به کار می پردازند ، بنابراین مشاهده کار دستگاه به منظور اعمال کنترل لزومی ندارد. مورد دیگری که فوق العاده چشمگیر است راندمان بسیار بالای خطوط تولید اتوماتیک است . این سطح از راندمان که به وسیله خودکار کردن عملیات حاصل می شود از ویژگیهای بارز و مثبت آن است که در عین حال ، سبب کاهش هزینه سرمایه و در نتیجه ، موجب پایین آمدن هزینه واحد تولید شده نسبت به واحدهای تولیدی غیر اتوماتیک می شود. در روشها و تکنولوژیهای متداول ، کامپیوتر ، مرکز ثقل است و کاربرد آن عموماً سبب کاهش هزینه و تولید نسبت به دیگر روشهای غیر اتوماتیک است . هرچند استفاده از کامپیوتر و یا دیگر ابزارآلات اتوماتیک در شاخه های مختلف تولیدی در زمانهای متفاوت صورت گرفته ولی یک تمایل عمومی در جهت استفاده از کامپیوتر در بسیاری از صنایع مشاهده می شود که علت عمده آن تقلیل هزینه و بالا رفتن سود است . در شکل یک این مطلب به وسیله گرافیک بیان شده است . اگر مجموعه روشهای کلاسیک بین دو منحنی p1 و p2 واقع شده باشد و منحنی f نمایانگر روشهای اتوماتیک باشد ، بعد از نقاط Aو B دیگر روشهای کلاسیک پرهزینه هستند و روشهای اتوماتیک از حیث مقدار هزینه ای که بر واحد تولیدی تحمیل می کنند مقرون به صرفه است . این نمودار ، در عین حال نشانگر این است که روشهای اتوماتیک عموماً در سالهای اخر نسبت به روشهای غیر اتوماتیک برتری کسب کرده اند.