نقد و بررسی کتاب در جستجوی کمال

نویسنده

چکیده

نقد و بررسی کتاب در جستجوی کمال
علی مفتخر
نام کتاب : در جستجوی کمال ( درسهایی از سازمان های موفق )
نویسندگان : توماس جی پیترز و رابرت اچ واترمن

طی سالهای اخیر یکی از مشهورترین و پرخواننده ترین کتبی که در زمینه رمزو راز موفقیت مدیریت سازمانها و شرکتهای بزرگ در سطح جهانی به رشته تحریر درآمده است و عنوان پرفروش ترین کتاب بین المللی را به خود اختصاص داده است کتاب " در جستجوی کمال " نوشته آقایان توماس جی پیترز و رابرت اچ واترمن می باشد که در محافل مدیریت در سطح بین المللی مطرح بوده و مورد توجه بسیار واقع شده است.