موردکاوی شماره (13) : محکی برای نظریه ها در عرصه عمل

نویسنده

چکیده

مقدمه
در حالی که آقای قوتی رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی تابش در طول اتاق راه می رفت و ترازنامه شرکت لامپ مهتاب را ورق می زد و به وضعیت نابسامان این شرکت فکر می کرد صدای زنگ تلفن رشته افکارش را برید ، گوشی را برداشت ؛ منشی او بود که ورود آقای نجفی را خبر می داد ، آقای قوتی گفت : « ایشان را راهنمایی کنید ».
آقای نجفی 31 سال سن دارد ، او فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتی است و 3 سال سابقه کار در ذوب آهن دارد.
آقای قوتی درحالی که به ترازنامه و گزارشهای مالی در دست آقای نجفی اشاره می کرد ، گفت : « همانطور که می بینید این شرکت در حال زیان دهی است و در آستانه ورشکستگی قرار دارد ، در هیأت مدیره با توجه به شناختی که آقای محمدی ( عضو هیأت مدیر ) از شما ارائه کردند و تحقیقی که ما از محل کار سابق شما به عمل آوردیم ، تصمیم گرفته شد که شما را به عنوان مدیر عامل شرکت مهتاب انتخاب کنیم.