معرفی کتاب: « مقدمه ای بر مورد کاوی و مورد نگاری در مدیریت »

نویسنده

چکیده

نام کتاب: « مقدمه ای بر مورد کاوی و مورد نگاری در مدیریت »
( مباحث ویژه در مدیریت )
مؤلف : غلامرضا خاکی
ناشر : انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
چاپ اول : آبان ماه 1373 ، 588 صفحه
تیراژ : 3000 نسخه
قیمت : 7200 ریال