نمایه نویسندگان

پ

ح

خ

  • خاکی، غلامرضا مطالعه موردی CASE STUDY محک نظریه ها در عرصه عمل [دوره 13، شماره 0، 1370]

ر

ش

ط

ف

  • فربودی، یوسف نقش تعقل در دیوان سالاری ماکس وبر و نقد و بررسی ان1 [دوره 13، شماره 0، 1370]

ک

م

  • مقبل، عباس خود کار کردن عملیات و سود اوری3 [دوره 13، شماره 0، 1370]

ن