بررسی عوامل موثر بر استقبال خرید از فروشگاههای الکترونیکی شهروند

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر استقبال مشتریان تهرانی از سیستم خرید الکترونیکی فروشگاه شهروند پرداخته و برخی از راهبردهای اساسی برای توفیق این فروشگاه در زمینه خرده فروشی الکترونیکی با توجه به فرهنگ کاربران ایرانی زیر ساختارهای فنی مورد نیاز خصوصیات رفتاری مصرف کنندگان ایرانی و برخی عوامل مرتبط دیگر را مورد شناسایی قرار داده است. استقبال خرید از فروشگاه الکترونیکی شهروند ناشی از عواملی چون میزان دسترسی بو آشنایی مشتریان به اینترنت آگاهی آن ها از وجود فروشگاه الکترونیکی شهروند حمل رایگان آن تمایل کم مشتریان به خرید از یک مکان جدید پس از توصیه آشنایان خرید خارج از منزل به عنوان تفریح امتحان وارسی و مقایسه کالا ها قبل از خرید جذابیت و توانمندی های پایگاه اینترنتی شهروند در پاسخگویی به خواسته های مشتریان و سیستم قوی حمل و نقل این فروشگاه در کالارسانی به مشتریان بوده است.

کلیدواژه‌ها