مورد کاوی شماره 17 محکی برای نظریه ها در عرصه عمل

نویسنده

چکیده

مقدمه
شرکت رایانه 2000 سازنده انواع مختلف کامپیوترها و ماشینهای اداری می باشد . مدیر عامل شرکت ، مهندس اکبری دارای 20 سال سابقه کار مدیریتی در امور کامپیوتری می باشد . او توانسته با عملکرد خویش موقعیت مناسبی برای شرکت در میان شرکتهای سازنده رقیب بوجود اورد ، ( اخیراً در جلسات متعدد هیأت مدیره ، سیاست عمده شرکت استفاده از تکنولوژی مدرن و نیروی متخصص تعیین شده است ) .