ارایه مدلی برای وفاداری مشتریان در بازارهای الکترونیک

نویسندگان

چکیده

با رشد سریع تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین، ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان در بازارهای الکترونیک چه در تئوری و چه در کابرد از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در این مقاله از طریق مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه وفاداری مشتریان به یک نام و نشان تجاری و یکپارچه‌سازی این تحقیقات، مدلی مفهومی در زمینه «وفاداری الکترونیک» ارایه شده و سپس به شرح مختصری از شاخص‌های ارایه شده در این مدل پرداخته شده است. در قسمت بعدی برای شرکت‌های مختلف، بر حسب میزانی که فعالیت‌های آنها در بازارهای الکترونیک انجام می‌پذیرد، راهکارهایی جهت اقدام در جهت وفادار نمودن مشتریان بیان شده است. در انتها نیز پیشنهادهایی برای به‌کارگیری بازاریابی الکترونیک و تحقیقات آتی در این راستا ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها