مطالعه تطبیقی اجزای تدوین بیانیه ماموریت شرکت‏های فناوری اطلاعات داخلی و خارجی

نویسندگان

چکیده

یکی از محبوب‏ترین ابزارهای مدیریت استراتژیک، بیانیه ماموریت است که البته به‌رغم این محبوبیت مورد انتقادهای زیادی هم قرار گرفته است. در جهت بهبود فهم خود از ارزش استراتژیک بیانیه ماموریت و همچنین به‏منظور ارایه رهنمودهای علمی و عملی در مورد تدوین بیانیه ماموریت به شرکت‏ها، سعی شده است تا با بررسی متون مختلف مدیریت استراتژیک به مدلی جامع و کامل در مورد تدوین بیانیه ماموریت دست یافت. در نتیجه بررسی و تجزیه و تحلیل مدل‏ها، در نهایت از میان 22 عنصر تعیین شده، 9 عنصر به‏عنوان مهمترین عناصر بیانیه ماموریت شناخته شد و مدل خود را برای تدوین بیانیه ماموریت، بر‏اساس این عناصر ارایه کردیم. سپس بر‏اساس مدل معرفی شده به تجزیه و تحلیل و بررسی تطبیقی بیانیه ماموریت شرکت‏های کامپیوتری ایرانی و خارجی پرداخته شد. هدف در این بررسی تطبیقی این بود که بتوان نقاط اشتراک و افتراق، قوت و ضعف بیانیه ماموریت شرکت‏های داخلی و خارجی را یافته و با مقایسه آن‏ها بتوان رهنمودهای مفیدی را در تدوین بیانیه ماموریت ارایه کرد.

کلیدواژه‌ها