نمایه نویسندگان

آ

  • آذر، عادل AHP تکنیکی نوین برای تصمیم گیری گروهی [27و28، شماره 0، 1373]

خ

  • خاکی، غلامرضا مورد کاوی شماره (15) محکی برای نظریه ها در عرصه عمل [27و28، شماره 0، 1373]

ر

ز

س

ص

  • صادقی، محمد معرفی کتاب: « مقدمه ای بر مورد کاوی و مورد نگاری در مدیریت » [27و28، شماره 0، 1373]

ط

ع

ف

  • فرجی، مرتضی معرفی پایان نامه : بررسی صنعت بازیابی لاستیکهای مستعمل و انتخاب تکنولوژی مناسب در ایران ( درباره لاستیکهای ماشینهای سنگین ) [27و28، شماره 0، 1373]
  • فیروزیان، دکتر محمود شکل گیری استراتژی در سازمانهای صنعتی [27و28، شماره 0، 1373]
  • فقیه، دکتر نظام الدین سازمان و مدیریت در فرایند تحقیق و توسعه [27و28، شماره 0، 1373]

ک

ل

م