نمایه نویسندگان

ا

ب

پ

خ

  • خاکی، غلامرضا موردکاوی شماره (13) : محکی برای نظریه ها در عرصه عمل [دوره 25، شماره 0، 1373]

د

  • دعائی، دکتر حبیب ا... ارائه الگوی ارتباطات سازمانی مناسب در گروه ملی صنعتی فولاد ایران ( خلاصه ای از رساله دکترا) [دوره 25، شماره 0، 1373]

ر

س

ک

ل

م

ن

  • نیا، سید محمد مهدی مهدوی تاریخ عقاید بازاریابی [دوره 25، شماره 0، 1373]
  • نامور، حسن معرفی پایان نامه : برررسی موضوع تمرکز و عدم تمرکز در ساخت و تهیه کالاهای صنعت آب و برق کشور با هدف تدوین روش بهینه [دوره 25، شماره 0، 1373]