نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، آقای دکترعادل برگزاری جلسه دفاعیه دوره دکتری مدیریت [31و32، شماره 0، 1374]
 • آذر، دکتر عادل رویکردهای قطعی ریاضی د رتنظیم بودجه [31و32، شماره 0، 1374]
 • آقاجانی، حسن علی معرفی پایان نامه : کاربرد برنامه ریزی خطی – مدل حمل و نقل – در بهینه سازی سیستم حمل ونقل [31و32، شماره 0، 1374]

ا

پ

ج

خ

 • خاکی، غلامرضا مورد کاوی شماره 17 محکی برای نظریه ها در عرصه عمل [31و32، شماره 0، 1374]
 • خانی، محمد موسی بررسی عوامل مؤثر در کامیابی و ناکامی نظام کیفیت جامع ( TQC) و ارائه روشهای بهبود و فرگیر نمودن آن [31و32، شماره 0، 1374]

د

 • دری، دکتر بهروز الگوی نیازمندی جانشینی مدیریت « طراحی مدل چگونگی شناسایی نیروهای مستعد » قسمت دوم [31و32، شماره 0، 1374]
 • درّانی، دکتر کمال درآمدی بر تجزیه و تحلیل محتوا ( فن تعبیر و تفسیر نظارتی ) [31و32، شماره 0، 1374]
 • دموری، داریوش فشار سازمانی ، رضایت شغلی و عملکرد سازمانی : به کجا خواهیم رفت ؟ [31و32، شماره 0، 1374]

ر

س

 • سلطانی، ابراهیم « بررسی علل عمده گرایش مصرف کنندگان ایرانی به محصولات خارجی » [31و32، شماره 0، 1374]

م

 • مقبل، دکتر عباس نگرش حضرت امام خمینی ( ره ) در مورد نظام آموزش و پرورش ، دانشگاه و حوزه [31و32، شماره 0، 1374]

و

 • ونوس، دکتر داور « بررسی علل عمده گرایش مصرف کنندگان ایرانی به محصولات خارجی » [31و32، شماره 0، 1374]