نویسنده = کاظم حاکی
تعداد مقالات: 1
1. مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران

دوره 16، شماره 1، زمستان 1382

حسین صفری؛ غلامرضا خوش سیما؛ ایوب محمدیان؛ عادل مصلحی؛ کاظم حاکی؛ عماد فرازمند؛ علیرضا تمیزی