کلیدواژه‌ها = مدل بلوغ دولت الکترونیکی
مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران

دوره 16، شماره 1، بهمن 1382

حسین صفری؛ غلامرضا خوش سیما؛ ایوب محمدیان؛ عادل مصلحی؛ کاظم حاکی؛ عماد فرازمند؛ علیرضا تمیزی