کلیدواژه‌ها = رفتار سازمانی
تعداد مقالات: 2
1. روش های تغییر فرهنگ سازمانی

دوره 46، شماره 0، پاییز 1378

دکتر حسن زارعی متین


2. طراحی الگوهای اثربخشی سازمانی با تأکید بر معیارهای فرهنگ سازمانی(2)

37و38، شماره 0، پاییز 1376

دکتر میر مهدی سید اصفهانی؛ دکتر سید عباس کاظمی