کلیدواژه‌ها = بحران
بررسی میدانی بحران اولویت در مدیریت بحران

دوره 18، شماره 2، تیر 1384

محمد سعید تسلیمی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ مهران عمادی اندانی؛ میکائیل برقی