نمایه نویسندگان

ا

ب

  • بکایی، فریدون چگونه ایده های بد به درون شرکتهای خوب نفوذ می کنند ؟ [دوره 16، شماره 0، 1371]

ج

  • جعفرنژاد، احمد معرفی کتاب: مدیریت عملیات (طراحی سیستم تولید ) جلد اول [دوره 16، شماره 0، 1371]

ح

د

  • دیواندری، علی لیبرالیسم مدیریت ، نقدی بر کاربرد نظریه اقتضا و زمینه پیدایش آن در عرصه مدیریت [دوره 16، شماره 0، 1371]

ر

ز

ک

  • کاظمی، محمد حسین پور رشته های مدیریت و حسابداری در آینه آزمون: تحقیقی پیرامون رتبه دانشگاهها در کنکور سراسری کارشناسی ارشد [دوره 16، شماره 0، 1371]

ل

  • لطیفی، محمد حسین مشکلات کلان و راه حلهای خرد منظومه اداری جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 0، 1371]