نویسنده = بشیری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد هشت گانه به مدیریت فرآیند

دوره 59، شماره 0، زمستان 1381

مهدی بشیری؛ دکتر وحید محمودی