نویسنده = صارمی، دکتر محمود
تعداد مقالات: 4
1. طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای مدیریت فرایندها در وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دوره 17، شماره 3، تابستان 1383

دکتر محمود صارمی؛ سید وحید عماد اسلام اسکویی


4. ارزیابی عملکرد سازمان همکاری های اقتصادی - اکو

دوره 52، شماره 0، بهار 1380

دکتر محمود صارمی؛ دکتر محمود شیخ بهایی