نویسنده = فقیهی، دکتر ابوالحسن
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تحلیلی رویکردهای نوین مدیریت

دوره 16، شماره 1، زمستان 1382

دکتر ابوالحسن فقیهی؛ دکتر مجتبی رجب بیگی