نویسنده = سانکار، دکتر
تعداد مقالات: 1
1. مدل نوین ارزیابی تاثیر تحولات تکنولوژی بر ارزش های کاری

دوره 16، شماره 1، زمستان 1382

دکتر سانکار؛ دکتر محمد نقی شهیدی