نویسنده = اسکویی، سید وحید عماد اسلام
تعداد مقالات: 1
1. طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای مدیریت فرایندها در وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دوره 17، شماره 3، تابستان 1383

دکتر محمود صارمی؛ سید وحید عماد اسلام اسکویی