نویسنده = مانیان، دکتر امیر
تعداد مقالات: 2
2. نقش سیستم های اطلاعاتی در صنایع کوچک

دوره 53، شماره 0، تابستان 1380

دکتر امیر مانیان