نویسنده = بیدگلی، غلامرضا اسلامی
تعداد مقالات: 5
2. عملکرد خود را خودتان ارزشیابی کنید

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372

غلامرضا اسلامی بیدگلی


3. مروری بر تئوری ها ، سیاست ها و خط مشی تقسیم سود(2)

دوره 15، شماره 0، زمستان 1370

غلامرضا اسلامی بیدگلی


4. مروری بر تئوری ها ، سیاست ها و خط مشی تقسیم سود (1)

دوره 14، شماره 0، پاییز 1370

غلامرضا اسلامی بیدگلی


5. حسابرسی مدیریت

دوره 5، شماره 0، تابستان 1368

غلامرضا اسلامی بیدگلی