نویسنده = اصفهانی، دکتر میرمهدی سید
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر مطالعه تطبیقی حرکت جوهری ملاصدرا و پویایی سیستم ها

دوره 16، شماره 1، تابستان 1382

مهدی فاتح راد؛ دکتر میرمهدی سید اصفهانی