نویسنده = اربطانی، طاهر روشندل
تعداد مقالات: 3
1. بررسی میدانی بحران اولویت در مدیریت بحران

دوره 18، شماره 2، تابستان 1384

محمد سعید تسلیمی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ مهران عمادی اندانی؛ میکائیل برقی


2. اولویت بندی اهداف راهبردی سازمان : مدل رایانه ای تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد MADM

دوره 17، شماره 5، زمستان 1383

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ مهندس میکائیل برقی؛ دکتر عزت اله اصغری ز اده؛ طاهر روشندل اربطانی؛ رضا قربانی


3. نگرشی بر بنیان های نظری مدیریت سازمان های رسانه ای

دوره 17، شماره 4، پاییز 1383

دکتر علی اکبر فرهنگی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ میکائیل برقی