نویسنده = ونوس، دکتر داور
تعداد مقالات: 3
3. معرفی کتاب : زبان تخصصی مدیریت (4)

دوره 26، شماره 0، پاییز 1373

دکتر داور ونوس؛ دکتر داود سلمانی