نویسنده = برقی، میکائیل
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میدانی بحران اولویت در مدیریت بحران

دوره 18، شماره 2، تابستان 1384

محمد سعید تسلیمی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ مهران عمادی اندانی؛ میکائیل برقی


2. نگرشی بر بنیان های نظری مدیریت سازمان های رسانه ای

دوره 17، شماره 4، پاییز 1383

دکتر علی اکبر فرهنگی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ میکائیل برقی