نویسنده = اندانی، مهران عمادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میدانی بحران اولویت در مدیریت بحران

دوره 18، شماره 2، تابستان 1384

محمد سعید تسلیمی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ مهران عمادی اندانی؛ میکائیل برقی