نویسنده = دهکردی، دکتر لطف الله فروزنده
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر مدلهای برنامه ریزی استراتژیک

دوره 45، شماره 0، تابستان 1378

دکتر لطف الله فروزنده دهکردی