نویسنده = محمدزاده، دکتر عباس
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت مشارکتی ضرورتی اخلاقی است

دوره 49، شماره 0، تابستان 1379

دکتر عباس محمدزاده


2. مدل های اقتضایی سازمان برای توسعه

دوره 17، شماره 0، تابستان 1371

دکتر عباس محمدزاده